יומן כרמל I-090, מים 7 ביוני, 1937

1937
  • דירוג