יומן כרמל I-089, מיום 3 במאי, 1937

1937
  • דירוג