יומן כרמל I-088, מיום 23 במאי, 1937

1937
  • דירוג