יומן כרמל I-085, מיום 2 במאי, 1937

1937
  • דירוג