יומן כרמל I-084, מיום 26 באפריל, 1937

1937
  • דירוג