יומן כרמל I-082, מיום 12 באפריל, 1937

1937
  • דירוג