יומן כרמל I-081, מיום 6 באפריל, 1937

1937
  • דירוג