יומן כרמל I-080, מיום 28 במרץ, 1937

1937
  • דירוג