יומן כרמל I-078, מיום 14 במרץ, 1937

1937
  • דירוג