יומן כרמל I-077, מיום 7 במרץ, 1937

1937
  • דירוג