יומן כרמל I-076, מיום 28 בפברואר, 1937

1937
  • דירוג