יומן כרמל I-075, מיום 21 בפברואר, 1937

1937
  • דירוג