יומן כרמל I-073, מיום 6 בפברואר, 1937

1937
  • דירוג