יומן כרמל I-070, מיום 15 בינואר, 1937

1937
  • דירוג