יומן כרמל I-068, מיום 1 בינואר, 1937

1937
  • דירוג