יומן כרמל I-067, מיום 27 בדצמבר, 1936

1936
  • דירוג