יומן כרמל I-066, מיום 18 בדצמבר, 1936

1936
  • דירוג