יומן כרמל I-064, מיום 4 בדצמבר, 1936

הכנר מייציסלב פלידרבאום מנגן את ''הבעל שם טוב''

1936
  • דירוג