יומן כרמל I-064, מיום 4 בדצמבר, 1936

1936
  • דירוג