יומן כרמל I-062, מיום 20 בנובמבר, 1936

1936
  • דירוג