יומן כרמל II-001, מיום 7 באוגוסט, 1948

1948
  • דירוג