יומן כרמל I-104, מיום 13 בספטמבר, 1937

1937
  • דירוג