יומן כרמל I-103, מיום 6 בספטמבר, 1937

1937
  • דירוג