יומן כרמל I-101, מיום 23 באוגוסט, 1937

הקונגרס הציוני ה-20 בציריך

1937
  • דירוג