יומן כרמל I-101, מיום 23 באוגוסט, 1937

1937
  • דירוג