יומן כרמל I-218, מיום 18 במאי, 1940

1940
  • דירוג