יומן כרמל I-217, מיום 4 במאי, 1940

1940
  • דירוג