יומן כרמל I-216, מיום 27 באפריל, 1940

1940
  • דירוג