יומן כרמל I-215, מיום 20 באפריל, 1940

1940
  • דירוג