יומן כרמל I-214, מיום 6 באפריל, 1940

1940
  • דירוג