יומן כרמל I-213, מיום 30 במרץ, 1940

1940
  • דירוג