יומן כרמל I-211, פברואר-מרץ 1940

יומן כרמל I-211, פברואר-מרץ 1940

1940
  • דירוג