יומן כרמל I-210, מיום 24 בפברואר, 1940

1940
  • דירוג