יומן כרמל I-209, מיום 11 בפברואר, 1940

1940
  • דירוג