יומן כרמל I-207, מיום 27 בינואר, 1940

1940
  • דירוג