יומן כרמל I-163, מיום 26 בנובמבר, 1938

1938
  • דירוג