יומן כרמל I-162, מיום 19 בנובמבר, 1938

1938
  • דירוג