יומן כרמל I-159, מיום 29 באוקטובר, 1938

1938
  • דירוג