יומן כרמל I-201, מיום 25 בנובמבר, 1939

1939
  • דירוג