יומן כרמל I-198, מיום 28 בספטמבר, 1939

1939
  • דירוג