יומן כרמל I-196, מיום 7 באוקטובר, 1939

1939
  • דירוג