יומן כרמל I-194, מיום 16 בספטמבר, 1939

1939
  • דירוג