יומן כרמל I-189, מיום 5 באוגוסט, 1939

1939
  • דירוג