יומן כרמל I-187, מיום 23 ביולי, 1939

1939
  • דירוג