יומן כרמל I-186, מיום 15 ביולי, 1939

1939
  • דירוג