יומן כרמל I-184, מיום 24 ביוני, 1939

1939
  • דירוג