יומן כרמל I-183, מיום 8 ביוני, 1939

1939
  • דירוג