יומן כרמל I-182, מיום 8 ביוני, 1939

1939
  • דירוג