יומן כרמל I-181, מיום 27 במאי, 1939

1939
  • דירוג