יומן כרמל I-178, מיום 29 באפריל, 1939

1939
  • דירוג